Comandament

Us heu plantejat mai què fariem amb un comandament de vida? Segur que, malgrat en un principi a tots ens agradaria, la lògica i la raó ens farien renunciar-hi. Els dies passen, és llei de vida.

Però deixem la raó de banda… a qui no li agradaria un «pause» en alguns moments del dia?! O un «avance rápido» en altres?! Inclús un «capturar pantalla» en aquells que fotografiaries perquè perduressin i puguessis mirar i remirar per recordar-los? A la meva vida tocaria un botó per a cada aspecte. Un «avance rápido» en els mals moments, un «restaurar sistema» per allò que vull que millori, un «pause» en molts instants, i un «capturar pantalla» per suposat! Hi ha hagut moments preciosos impossibles de fotografiar… – i que per sort perduren en el nostre record ;) –

Com en tot, està bé somiar, però també tocar de peus a terra. Com deia, els dies passen i per tant, ens toca gaudir de cada un dels moments que vivim. Aprendre inclús dels dies que passariem a tota pastilla, segur que alguna cosa en treiem de bo! El que està clar és que, el més important, de totes totes, és tenir ganes i il·lusió per seguir prement el «play» !!!!!